ثبت نام

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع: 1396/6/19
روز برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت: 17 الی 20
مدت دوره : 50 ساعت
شهریه: 6,200,000 ریال
شهریه(با احتساب تخفیف):
5,120,000 ریال

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع: 1396/5/15
روز برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت: 14 الی 17
مدت دوره : 50 ساعت
شهریه: 6,200,000 ریال
شهریه(با احتساب تخفیف):
5,120,000 ریال