ثبت نام

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع:
روز برگزاری:
ساعت: 17 الی 20
مدت دوره : 70 ساعت
شهریه دوره حضوری: 7,600,000 ریال
شهریه دوره حضوری (با احتساب تخفیف):
6,500,000 ریال
شهریه دوره غیر حضوری: 6,500,000 ریال
شهریه دوره غیر حضوری (با احتساب تخفیف):
5,200,000 ریال