ثبت نام

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع: 1396/4/11
روز برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت: 17 الی 20
مدت دوره : 50 ساعت
شهریه: 6,200,000 ریال
شهریه(با احتساب تخفیف):
5,120,000 ریال

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع: 1396/1/20
روز برگزاری: روزهای فرد
ساعت: 16الی 18
مدت دوره : 50ساعت
شهریه: 6,200,000 ریال
شهریه(با احتساب تخفیف):
5,120,000 ریال