ثبت نام

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع:
روز برگزاری:
ساعت:
مدت دوره : 70 ساعت
شهریه دوره حضوری: ریال
شهریه دوره حضوری (با احتساب تخفیف):
ریال
شهریه دوره غیر حضوری: ریال
شهریه دوره غیر حضوری (با احتساب تخفیف):
ریال