ثبت نام

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع: 1396/7/20
روز برگزاری: دوشنبه و پنج شنبه
ساعت: 17 الی 20
مدت دوره : 50 ساعت
شهریه دوره حضوری: 6,200,000 ریال
شهریه دوره حضوری (با احتساب تخفیف):
5,120,000 ریال
شهریه دوره غیر حضوری: 5,200,000 ریال
شهریه دوره غیر حضوری (با احتساب تخفیف):
4,120,000 ریال