ثبت نام

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع: 1396/1/19
روز برگزاری: روز های زوج
ساعت: 19 الی 21
مدت دوره : 50 ساعت
شهریه دوره حضوری: 6,200,000 ریال
شهریه دوره حضوری (با احتساب تخفیف):
5,120,000 ریال
شهریه دوره غیر حضوری:
شهریه دوره غیر حضوری (با احتساب تخفیف):

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع: 1395/08/16
روز برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت: 17 الی 20
مدت دوره : 50ساعت
شهریه دوره حضوری: 6,100,000 ریال
شهریه دوره حضوری (با احتساب تخفیف):
5,000,000 ریال
شهریه دوره غیر حضوری:
شهریه دوره غیر حضوری (با احتساب تخفیف):