ثبت نام

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع: 1395/12/07
روز برگزاری: روزهای زوج
ساعت: 19 الی 21
مدت دوره : 50 ساعت
شهریه: 6,100,000 ریال
شهریه(با احتساب تخفیف):
5,000,000 ریال

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع: 1395/08/16
روز برگزاری: یکشنبه و سه شنبه
ساعت: 17 الی 20
مدت دوره : 50ساعت
شهریه: 6,100,000 ریال
شهریه(با احتساب تخفیف):
5,000,000 ریال