ثبت نام

جزئیات دوره :

نام استاد: محمد آذرنیوا
تاریخ شروع: 1395/10/11
روز برگزاری: شنبه و دو شنبه
ساعت: 16 الی 19
مدت دوره : 36ساعت
شهریه: 4,600,000 ریال
شهریه(با احتساب تخفیف):
4,000,000 ریال