ثبت نام

جزئیات دوره :

نام استاد:
تاریخ شروع:
روز برگزاری:
ساعت:
مدت دوره :
شهریه دوره حضوری: ریال
شهریه دوره حضوری (با احتساب تخفیف):
ریال
شهریه دوره غیر حضوری: ریال
شهریه دوره غیر حضوری (با احتساب تخفیف):
ریال