استخدام چند نفر برنامه نویس با تخصص های زیر
1- javascript

2- node.js
ارسال رزومه به ایمیل meshkat.ir@gmail.com . شرکت توسعه فناوری اطلاعات مشکات - آدرس بلوار ملک آباد