برنامه نویس ASP.NET MVC با تجربه، حرفه ای و متخصص سمت سرور با تجربه زیاد، توانایی یادگیری بالا، قدرت استدلال و هوش ریاضی، منظم و متعهد و با توانایی کار تیمی :
پیش*نیاز*ها:
- تسلط بر فریم*ورک asp.net
- تسلط بر معماری mvc،
- تسلط بر webapi ،
- تسلط بر طراحی پایگاه*داده*های جدولی
- تسلط بر اصول مهندسی نرم افزار

امتیازات:
- تسلط بر طراحی پایگاه داده*های noSql
- تسلط بر سرویس*های بر پایه*ی Cloud ترجیحاً Microsoft Azure
- آشنا با محیط کار در office 365

لطفا رزومه کامل خود را به
ramezanian@sharif.ir
ایمیل کنید.