دوره آموزشي #C و ASP.NET MVC +وبمستران

دوره آموزشيAndroid با Java

دوره آموزشي PHP و MySql+وبمستران
نمایش نتایج: از 1 به 2 از 2

موضوع: سوالی بیسیک در ام وی سی

 1. #1

  سوالی بیسیک در ام وی سی

  سلام به همه دوستان

  من تازه اولین پروژه ام وی سی رو که مربوطه با درگاه سداد جهت پرداخت الکترونیک هست رو دریافت کردم.
  اطلاعات پذیرنده و کد و ... بانک خودم را در کانفیگ پروژه ست کردم
  وقتی پروژه را اجرا می کنم خطا می گیرم
  ایندکس پروژه 2 تا اورلود داره که وقتی اجرا می شه آبجکت ریفرنس می ده
  اگه تو تصویر ضمیمه ببینید متوجه می شوید
  لطفا راهنمایی بفرمایید

  ممنون


  Capture.jpg

 2. #2
  using Newtonsoft.Json;
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Net;
  using System.Net.Http;
  using System.Security.Cryptography;
  using System.Text;
  using System.Threading.Tasks;
  using System.Web;
  using System.Web.Mvc;
  using VPGSampleCS.Models;

  namespace VPGSampleCS.Controllers
  {
  public class HomeController : Controller
  {
  public ActionResult Index()
  {

  var cookie = Request.Cookies["Data"].Value;
  var model = JsonConvert.DeserializeObject<PaymentRequest>(cook ie);
  if (model.MultiplexingData == null) model.MultiplexingData = new MultiplexingData();
  return View(model);
  }

  [HttpPost]
  public ActionResult Index(PaymentRequest request)
  {
  if (!ModelState.IsValid)
  return View(request);
  try
  {
  request.OrderId = new Random().Next(1000, int.MaxValue).ToString();
  var dataBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(string.Format("{0};{1};{2}" , request.TerminalId, request.OrderId, request.Amount));

  var symmetric = SymmetricAlgorithm.Create("TripleDes");
  symmetric.Mode = CipherMode.ECB;
  symmetric.Padding = PaddingMode.PKCS7;

  var encryptor = symmetric.CreateEncryptor(Convert.FromBase64String (request.MerchantKey), new byte[8]);

  request.SignData = Convert.ToBase64String(encryptor.TransformFinalBlo ck(dataBytes, 0, dataBytes.Length));

  if (HttpContext.Request.Url != null)
  request.ReturnUrl = string.Format("{0}://{1}{2}Home/Verify", Request.Url.Scheme, Request.Url.Authority, Url.Content("~"));

  var ipgUri = string.Format("{0}/api/v0/Request/PaymentRequest", request.PurchasePage);


  HttpCookie merchantTerminalKeyCookie = new HttpCookie("Data", JsonConvert.SerializeObject(request));
  Response.Cookies.Add(merchantTerminalKeyCookie);

  var data = new
  {
  request.TerminalId,
  request.MerchantId,
  request.Amount,
  request.SignData,
  request.ReturnUrl,
  LocalDateTime = DateTime.Now,
  request.OrderId,
  //MultiplexingData = request.MultiplexingData

  };

  var res = CallApi<PayResultData>(ipgUri, data);
  res.Wait();

  if (res != null && res.Result != null)
  {
  if (res.Result.ResCode == "0")
  {
  Response.Redirect(string.Format("{0}/Purchase/Index?token={1}", request.PurchasePage, res.Result.Token));
  }
  ViewBag.Message = res.Result.Description;
  return View(); ;
  }

  }
  catch (Exception ex)
  {
  ViewBag.Message = ex.ToString();
  }
  return View();
  }

  [HttpPost]
  public ActionResult Verify(PurchaseResult result)
  {
  return View(result);
  }

  [HttpPost]
  public ActionResult VerifyRequest(PurchaseResult result)
  {
  try
  {
  var cookie = Request.Cookies["Data"].Value;
  var model = JsonConvert.DeserializeObject<PaymentRequest>(cook ie);

  var dataBytes = Encoding.UTF8.GetBytes(result.Token);

  var symmetric = SymmetricAlgorithm.Create("TripleDes");
  symmetric.Mode = CipherMode.ECB;
  symmetric.Padding = PaddingMode.PKCS7;

  var encryptor = symmetric.CreateEncryptor(Convert.FromBase64String (model.MerchantKey), new byte[8]);

  var signedData = Convert.ToBase64String(encryptor.TransformFinalBlo ck(dataBytes, 0, dataBytes.Length));

  var data = new
  {
  token = result.Token,
  SignData = signedData
  };

  var ipgUri = string.Format("{0}/api/v0/Advice/Verify", model.PurchasePage);

  var res = CallApi<VerifyResultData>(ipgUri, data);
  if (res != null && res.Result != null)
  {
  if (res.Result.ResCode == "0")
  {
  result.VerifyResultData = res.Result;
  res.Result.Succeed = true;
  ViewBag.Success = res.Result.Description;
  return View("Verify", result);
  }
  ViewBag.Message = res.Result.Description;
  return View("Verify");
  }
  }
  catch (Exception ex)
  {
  ViewBag.Message = ex.ToString();
  }

  return View("Verify", result);
  }

  public ActionResult Contact()
  {
  ViewBag.Message = "Your contact page.";

  return View();
  }

  public static async Task<T> CallApi<T>(string apiUrl, object value)
  {
  ServicePointManager.SecurityProtocol = SecurityProtocolType.Tls | SecurityProtocolType.Ssl3;
  using (var client = new HttpClient())
  {

  client.BaseAddress = new Uri(apiUrl);
  client.DefaultRequestHeaders.Accept.Clear();
  var w = client.PostAsJsonAsync(apiUrl, value);
  w.Wait();
  HttpResponseMessage response = w.Result;
  if (response.IsSuccessStatusCode)
  {
  var result = response.Content.ReadAsAsync<T>();
  result.Wait();
  return result.Result;
  }
  return default(T);
  }
  }
  }
  }

مجوز های ارسال و ویرایش

 • شما نمیتوانید موضوع جدیدی ارسال کنید
 • شما امکان ارسال پاسخ را ندارید
 • شما نمیتوانید فایل پیوست کنید.
 • شما نمیتوانید پست های خود را ویرایش کنید
 •