آموزش WebView در اندروید استودیو

دوره آموزش اندروید

WebView اندروید به شما این امکان را می‌دهد یک صفحه وب را تحت عنوان بخشی از برنامه کاربردی (اپلیکیشن) استفاده کنید. WebView، دارای تمامی ویژگی‌ها و مشخصات یک مرورگر دسکتاپ از قبیل مدیریت تاریخچه، کوکی‌ها و حمایت از HTML5 و غیره است. با استفاده از webview می‌توانید اپلیکیشن‌های بسیار جالبی را ایجاد کنید؛ مثل ادغام بازی‌های HTML5 در یک اپلیکیشن. هدف از آموزش webview در اندروید استودیو ، یادگیری کاربرد اصلی WebView است که با آغاز از نمایش یک صفحه وب جهت ساخت یک مرورگر ساده‌ی درون برنامه‌ای که از ناوبری (هدایت) و نشانه‌گذاری (بوک مارک) پشتیبانی می‌کند، صورت می‌پذیرد. همچنین چگونگی استفاده از WebView با سایر عناصر از قبیل CollapsingToolbar و NestedScrollView برای رسیدن به تجربه اندروید بومی را نیز خواهید آموخت.

نحوه استفاده از WebView

اضافه کردن WebView در اپلیکیشن شما، شامل بیش از دو مرحله نیست. در ابتدا باید عنصر WebView را در طرح XML خود وارد کنید.

<WebView
  android:id="@+id/webView"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="wrap_content"/>

دوم، باید URL خاص خود را در Webview فعالیت خود بارگذاری کنید. آنچه در ادامه آورده شده است، صفحه اصلی گوگل را در Web View بارگذاری می‌کند.

WebView webView = (WebView) findViewById(R.id.webView);
webView.loadUrl("http://google.com");

آموزش WebView در اندروید استودیو

اگر چه بارگذاری یک url ساده بسیار آسان به نظر می‌رسد، سفارشی‌سازی WebView مستلزم وجود دانش کامل و جامعی در مورد WebView و روش‌هایی که در اختیار قرار می‌دهد، است. ما با روش‌های اصلی که WebView ارائه می‌دهد، آغاز می‌کنیم و سپس، مرورگر ساده‌ای را می‌سازیم که بعنوان مرورگر درون برنامه‌ای کار می‌کند و گزینه‌های backward، forward و bookmark را در اختیار قرار می‌دهد. ما همه این موارد را یکی یکی و با آغاز از یک پروژه ساده در Android Studio فرا خواهیم گرفت.

ایجاد یک پروژه جدید در اندروید استودیو

 1. با استفاده از مسیر File New Project  در اندروید استودیو و با تکمیل جزئیات مورد نیاز، یک پروژه جدید را بسازید.
 2. از آنجا که نیاز به درخواست‌های شبکه داریم، باید مجوز INTERNET را در AndroidManifest.xml اضافه کنیم.
AndroidManifest.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="info.androidhive.webview" >
 
  <uses-permission android:name="android.permission.INTERNET"/>
 
  <application
    android:allowBackup="true"
    android:icon="@mipmap/ic_launcher"
    android:label="@string/app_name"
    android:supportsRtl="true"
    android:theme="@style/AppTheme.NoActionBar" >
    <activity android:name=".MainActivity" >
      <intent-filter>
        <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
 
        <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
      </intent-filter>
    </activity>
  </application>
</manifest>

build.gradle را باز کنید و پشتیبانی Glide library را اضافه کنید. اینکار، برای بارگذاری تصویر در CollapsingToolbar مورد نیاز است. این مرحله، اختیاری است، ولی پیشنهاد می‌کنیم که آن را انجام دهید.

build.gradle
dependencies {
  ... 
  // glide
  compile 'com.github.bumptech.glide:glide:3.7.0'
}

این پوشه webview_resources منابع را دانلود کنید و محتوا را به پروژه خود اضافه کنید. این پوشه، محتوی drawer‌ها و assets های مورد نیاز برای این پروژه است.

آموزش webview در اندروید استودیو

فایل‌های طرح‌بندی فعالیت اصلی خود (activity_main.xml و content_main.xml) و عنصر WebView را باز کنید. با اینکار، من CoordinatorLayout, Toolbar و ProgressBar را که در حال بارگذاری صفحه وب          نشان داده می‌شوند، نیز اضافه می‌کنم.

activity_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.design.widget.CoordinatorLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:id="@+id/main_content"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:background="@android:color/white"
  android:fitsSystemWindows="true">
 
  <android.support.design.widget.AppBarLayout
    android:id="@+id/appbar"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="@dimen/detail_backdrop_height"
    android:fitsSystemWindows="true"
    android:theme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Dark.ActionBar">
 
    <android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout
      android:id="@+id/collapsing_toolbar"
      android:layout_width="match_parent"
      android:layout_height="match_parent"
      android:fitsSystemWindows="true"
      app:contentScrim="?attr/colorPrimary"
      app:expandedTitleMarginEnd="64dp"
      app:expandedTitleMarginStart="48dp"
      app:expandedTitleTextAppearance="@android:color/transparent"
      app:layout_scrollFlags="scroll|exitUntilCollapsed">
 
      <RelativeLayout
        android:layout_width="wrap_content"
        android:layout_height="wrap_content">
 
        <ImageView
          android:id="@+id/backdrop"
          android:layout_width="match_parent"
          android:layout_height="match_parent"
          android:fitsSystemWindows="true"
          android:scaleType="centerCrop"
          app:layout_collapseMode="parallax" />
      </RelativeLayout>
 
      <android.support.v7.widget.Toolbar
        android:id="@+id/toolbar"
        android:layout_width="match_parent"
        android:layout_height="?attr/actionBarSize"
        app:layout_collapseMode="pin"
        app:popupTheme="@style/ThemeOverlay.AppCompat.Light" />
 
    </android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout>
 
  </android.support.design.widget.AppBarLayout>
 
  <include layout="@layout/content_main" />
 
  <ProgressBar
    android:id="@+id/progressBar"
    style="@style/Widget.AppCompat.ProgressBar.Horizontal"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content"
    android:layout_marginTop="-7dp"
    android:indeterminate="true"
    app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior" />
 
</android.support.design.widget.CoordinatorLayout>
content_main.xml
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<android.support.v4.widget.NestedScrollView xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:app="http://schemas.android.com/apk/res-auto"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:fadeScrollbars="false"
  android:scrollbarFadeDuration="0"
  app:layout_behavior="@string/appbar_scrolling_view_behavior">
 
 
  <WebView
    android:id="@+id/webView"
    android:layout_width="match_parent"
    android:layout_height="wrap_content" />
 
</android.support.v4.widget.NestedScrollView>

 

اکنون، MainActivity.java را باز کنید و کد زیر را تغییر دهید. در اینجا متد initCollapsingToolbar () به طور کامل غیر مرتبط با WebView است، اما وقتی صفحه وب نمایش داده می‌شود ، افکتی را نشان می دهد . متد Glide برای نمایش تصویر هدر در نوار ابزار مورد استفاده قرار می‌گیرد.

MainActivity.java
package info.androidhive.webview;
 
import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.support.design.widget.AppBarLayout;
import android.support.design.widget.CollapsingToolbarLayout;
import android.support.v7.app.AppCompatActivity;
import android.support.v7.widget.Toolbar;
import android.text.TextUtils;
import android.view.MotionEvent;
import android.view.View;
import android.webkit.WebView;
import android.webkit.WebViewClient;
import android.widget.ImageView;
import android.widget.ProgressBar;
 
import com.bumptech.glide.Glide;
import com.bumptech.glide.load.engine.DiskCacheStrategy;
 
public class MainActivity extends AppCompatActivity {
 
  private String postUrl = "https://api.androidhive.info/webview/index.html";
  private WebView webView;
  private ProgressBar progressBar;
  private ImageView imgHeader;
 
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
    super.onCreate(savedInstanceState);
    setContentView(R.layout.activity_main);
    Toolbar toolbar = (Toolbar) findViewById(R.id.toolbar);
    setSupportActionBar(toolbar);
    getSupportActionBar().setDisplayHomeAsUpEnabled(true);
 
    webView = (WebView) findViewById(R.id.webView);
    progressBar = (ProgressBar) findViewById(R.id.progressBar);
    imgHeader = (ImageView) findViewById(R.id.backdrop);
 
    // initializing toolbar
    initCollapsingToolbar();
 
    webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);
    webView.loadUrl(postUrl);
    webView.setHorizontalScrollBarEnabled(false);
  }
 
  /**
   * Initializing collapsing toolbar
   * Will show and hide the toolbar txtPostTitle on scroll
   */
  private void initCollapsingToolbar() {
    final CollapsingToolbarLayout collapsingToolbar =
        (CollapsingToolbarLayout) findViewById(R.id.collapsing_toolbar);
    collapsingToolbar.setTitle(" ");
    AppBarLayout appBarLayout = (AppBarLayout) findViewById(R.id.appbar);
    appBarLayout.setExpanded(true);
 
    // hiding & showing the txtPostTitle when toolbar expanded & collapsed
    appBarLayout.addOnOffsetChangedListener(new AppBarLayout.OnOffsetChangedListener() {
      boolean isShow = false;
      int scrollRange = -1;
 
      @Override
      public void onOffsetChanged(AppBarLayout appBarLayout, int verticalOffset) {
        if (scrollRange == -1) {
          scrollRange = appBarLayout.getTotalScrollRange();
        }
        if (scrollRange + verticalOffset == 0) {
          collapsingToolbar.setTitle("Web View");
          isShow = true;
        } else if (isShow) {
          collapsingToolbar.setTitle(" ");
          isShow = false;
        }
      }
    });
 
    // loading toolbar header image
    Glide.with(getApplicationContext()).load("https://api.androidhive.info/webview/nougat.jpg")
        .thumbnail(0.5f)
        .crossFade()
        .diskCacheStrategy(DiskCacheStrategy.ALL)
        .into(imgHeader);
  }
}

اکنون، اگر برنامه را اجرا کنید، می‌توانید مشاهده کنید که webpage در WebView در حال بارگذاری است. اکنون، به بررسی روش‌های مفید دیگری که web view ارائه می‌دهد، می‌پردازیم.

آموزش webview بارگذاری Html، CSS و سبک فونت محلی

ممکن است در برخی موارد لازم باشد یک صفحه وب را بجای بارگذاری از یک url، از محل ذخیره‌سازی محلی اپلیکیشن بارگذاری نمایید. برای انجام اینکار می‌توانیم تمامی html, css و فونت‌ها را در پوشه assets نگهداری نموده و آنها را از آنجا بارگذاری نماییم.

یک پوشه جدید با نام assets  را در src/main    ایجاد کنید (src/main/assets) و html, css و فونت‌ها را در آنجا قرار دهید. من در حال حاضر، یک فایل html با نام sample.html را نگه می‌دارم. همچنین دو فونت سفارشی Roboto-Light.ttf و Roboto-Medium.ttf را برای اِعمال فونت سفارشی در CSS اضافه می‌کنم. امیدوارم شما این منابع را از اینجادانلود کنید.

آموزش اندروید

sample.html
<!doctype html>
<html>
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Android WebView Tutorial</title>
  <style type="text/css">
   @font-face {
     font-family: 'roboto';
     src: url('Roboto-Light.ttf');
   }
 
   @font-face {
     font-family: 'roboto-medium';
     src: url('Roboto-Medium.ttf');
   }
 
  body{
    color:#666;
    font-family: 'roboto';
    padding: 0.3em;
   }
  h1{
     color:#5f50e1;
     font-family: 'roboto-medium';
   }
 
  </style>
</head>
 
<body>
<h1>WebView loading local html</h1>
This is content is loaded from app's assets folder with custom css and font style <img draggable="false" class="emoji" alt="🙂" src="https://s.w.org/images/core/emoji/2.3/svg/1f642.svg">
</body>
</html>

 

فراخوانی کد زیر در MainActivity.java شما، نمونه sample.html را از پوشه assets بارگیری می‌کند.

// Loading local html file into web view
webView.loadUrl("file:///android_asset/sample.html");

آموزش webview در androidفعالسازی/ غیر فعالسازی جاوااسکریپت

می‌توانید با متد setJavaScriptEnabled ()، قابلیت جاوا اسکریپت را در یک صفحه وب فعال یا غیرفعال کنید.

// enable / disable javascript
webView.getSettings().setJavaScriptEnabled(true);

 

فعال‌سازی Zooming Controls

WebView، کنترل‌های مربوط به زوم سرخود را جهت انجام بزرگنمایی یا کوچکنمایی صفحه وب فراهم می‌کند. این کنترل‌ها، در هنگامی که در خواندن فونت‌های کوچک در صفحه وب مشکل دارید به شما کمک می‌کند. کد زیر موجب فعال‌سازی کنترل‌های زوم در صفحه وب می‌شود.

/**
* Enabling zoom-in controls
* */
webView.getSettings().setSupportZoom(true);
webView.getSettings().setBuiltInZoomControls(true);
webView.getSettings().setDisplayZoomControls(true);

 

دوره آموزش اندروید

1 دیدگاه برای “آموزش WebView در اندروید استودیو

 1. یزدخواستی گفته:

  با سلام اگر در مثال بالا بجای آدرس https://api.androidhive.info/webview/index.html آدرس
  http://seeb-sorkh.com/t.html که محتوای آن نمایش یک نقشه ساده از گوگل می باشد قرار دهم و با شبیه ساز جنی موشن آنرا اجرا کنم نقشه نمایش داده نمی شود و خالی و سفید است ولی همین آدرس در محیط مرورگر اجرا میشود مشکل چیست راهنمائی بفرمائید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *