دوره متخصص اندروید حضوری در تهران

1,100,000تومان

پیش‌نیاز دوره: بدون پیشنیاز

پشتیبانی: دارای گروه تلگرامی اختصاصی است

طول دوره: 70 ساعت

روز های برگزاری:

شروع دوره:  مهر ماه 1398

ساعت دوره:

مبلغ حضوری: مبلغ کل 2.750.000 تومان

پرداخت نقدی شامل 20 درصد تخفیف می باشد

پرداخت شرایطی  40 درصد پرداخت کنید 60 درصد باقیمانده به صورت اقساط

مبلغ غیرحضوری: مبلغ کل 950.000 تومان

پرداخت نقدی شامل 20 درصد تخفیف می باشد

پرداخت شرایطی  40 درصد پرداخت کنید 60درصد باقیمانده به صورت اقساط

محل دوره: تهران

مدرس: محمد آذرنیوا