شرکت ارتباط گستران آساد بین الملل واقع در مشهد جهت تکمیل تیم برنامه نویسی استارتاپ خود به تعدادی نیروی جوان که مسلط به مهارت های زیر میباشند نیازمند است


- Asp. net MVC core
- Entity Framework
- SQL server
- HTML / CSS / Javaارسال رزومه به

Pahlevoon_group@yahoo.com