دوره Full Stack Developer [حضوری و غیر حضوری]

10,000,000تومان

پیش‌نیاز دوره: بدون پیشنیاز

پشتیبانی: دارای گروه تلگرامی اختصاصی است

طول دوره: 120 ساعت

روز های برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

شروع دوره: 30 مهر 1402

ساعت دوره: 18 الی 20

مدرس: محمد آذرنیوا