دوره متخصص PHP [حضوری و غیر حضوری]

1,900,000تومان

یش‌نیاز دوره: بدون پیشنیاز

پشتیبانی: دارای گروه تلگرامی اختصاصی است

طول دوره: 70 ساعت

روز های برگزاری: یکشنبه و سه شنبه

شروع دوره: 25 خرداد 1400

ساعت دوره: 18:30 الی 20:30

مبلغ حضوری: مبلغ کل 2.100.000 تومان

پرداخت نقدی شامل 10 درصد تخفیف می باشد 

پرداخت شرایطی  40 درصد پرداخت کنید 60 درصد باقیمانده به صورت اقساط

مبلغ غیرحضوری: مبلغ کل 850.000تومان 

پرداخت نقدی شامل 20 درصد تخفیف می باشد 

پرداخت شرایطی  40 درصد پرداخت کنید 60درصد باقیمانده به صورت اقساط

محل دوره: مشهد – فلسطین 9 پلا ک 80 درب قهوه ایی رنگ – مراجعات با هماهنگی و وقت قبلی است.

مدرس: محمد آذرنیوا