شماره حساب جهت ثبت نام دوره ها

شما می توانید جهت ثبت نام در دوره ها از طریق موبایل بانک، اینترنت بانک یا نرم‌افزارهای انجام امور بانکی مانند آپ ‌ نسبت به واریز مبلغ توافق شده با کارشناس ما اقدام کنید.

اطلاعات حساب بانکی جهت واریز مبلغ :

نام صاحب حساب : آقای محمد آذرنیوا

نام بانک : قرض‌الحسنه رسالت

شماره کارت :

۵۰۴۱-۷۲۱۰-۳۴۱۴-۱۵۷۳

شماره حساب : 10.4539004.1

شماره شبا : IR330700001000114539004001

IR330700001000114539004001