روش های مختلف بایند کردن DropDownList در ASP.NET MVC

ASP.NET

در این آموزش DropDownList در ASP.NET MVC به روش های مختلف بایند کردن DropDownList در ASP.NET MVC پرداخته می شود :

یک پروژه جدید از نوع ASP.NET MVC  ایجاد کرده و نام آنرا  DropDownBinding بگزارید.

آموزش DropDownList در ASP.NET MVC

تمپلیت پروژه را Empty  انتخاب کرده و همچنین View engine از  نوع  Razor   انتخاب کنید.

آموزش asp.net با c#

یک کنترلر به پوشه کنترلر اضافه کنید.

کار با aspیک View اضافه کنید.

آموزش گام به گام طراحی سایت با asp netآموزش asp.net با c# pdf

آموزش DropDownList در ASP.NET MVC

 روش یک : بایند کردن Dropdown در داخل View

  @Html.DropDownList("Techonolgie", new List < SelectListItem > () 
  { 
    new SelectListItem() 
    { 
      Text = ".Net", Value = "0" 
    }, 
    new SelectListItem() 
    { 
      Text = "Java", Value = "1" 
    }, 
    new SelectListItem() 
    { 
      Text = "Javascript", Value = "2" 
    }, 
    new SelectListItem() 
    { 
      Text = "Angular", Value = "3" 
    }, 
    new SelectListItem() 
    { 
      Text = "WCF", Value = "4" 
    } 
  }, "-- Select --")

آموزش طراحی سایت با c#

بعد از اجرای برنامه خروجی باید به شکل زیر باشد.

کار با asp

آموزش طراحی سایت مشهد

روش ۲: بایند کردن Dropdown با استفاده از View Bag

  public ActionResult Index() 
  { 
    List < SelectListItem > listTechonolgies = new List < SelectListItem > () 
    { 
      new SelectListItem() 
        { 
          Text = ".Net", Value = "0" 
        }, 
        new SelectListItem() 
        { 
          Text = "Java", Value = "1" 
        }, 
        new SelectListItem() 
        { 
          Text = "Javascript", Value = "2" 
        }, 
        new SelectListItem() 
        { 
          Text = "Angular", Value = "3" 
        }, 
        new SelectListItem() 
        { 
          Text = "WCF", Value = "4" 
        } 
    }; 
    ViewBag.Techonolgie = listTechonolgies; 
    return View(); 
  }

اموزش طراحی سایت asp net

در View

View

آموزش asp.net mvc

آموزش DropDownList در ASP.NET MVC

روش ۳: استفاده از کلاس مدل

برروی پوشه مدل راست کلیک کرده سپس یک کلاس با نام TechnologiesModel.cs اضافه کنید.

آموزش asp.net

دو کلاس زیر را به آن اضافه کنید:

  public class TechnologiesList 
  { 
    public SelectList lstTechnologies 
    { 
      get; 
      set; 
    } 
  } 
  public class Technologie 
  { 
    public int ID 
    { 
      get; 
      set; 
    } 
    public string TechnologieName 
    { 
      get; 
      set; 
    } 
  }

آموزش

کدهای کنترلر باید به شکل زیر اضافه شوند:

  public ActionResult Index() 
  { 
    List < Technologie > list = new List < Technologie > (); 
    list.Add(new Technologie() 
    { 
      TechnologieName = ".Net", ID = 0 
    }); 
    list.Add(new Technologie() 
    { 
      TechnologieName = "Javascript", ID = 2 
    }); 
    list.Add(new Technologie() 
    { 
      TechnologieName = "Angular", ID = 3 
    }); 
    list.Add(new Technologie() 
    { 
      TechnologieName = "WCF", ID = 4 
    }); 
    TechnologiesList TList = new TechnologiesList(); 
    TList.lstTechnologies = new SelectList(list, "ID", "TechnologieName", 2); 
    return View(TList); 
  }

طراحی سایت asp net

@model DropDownBinding.Models.TechnologiesList 
 
@{ 
  Layout = null; 
} 
 
<!DOCTYPE html> 
 
<html> 
<head> 
  <meta name="viewport" content="width=device-width" /> 
  <title>Index</title> 
</head> 
<body> 
  <div> 
    <label> 
      Select Technologie 
    </label> 
    @Html.DropDownList("Tech",Model.lstTechnologies,"--Select--") 
  </div> 
</body> 
</html>

طراحی وب با ای اس پی

run

2 دیدگاه برای “روش های مختلف بایند کردن DropDownList در ASP.NET MVC

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *