آموزش Web Services در ASP.NET و #C

در این آموزش WEB SERVICE در C# و ASP.NET از آکادمی برنامه نویسان مشهد نحوه ایجاد و به کارگیری یک وب سرویس در پروژه ASP.NET توضیح داده شده است.

 یک وب سرویس ( WEB SERVICE ) برنامه کاربردی تحت وبی است که بر مبنای یک کلاس بوده و این کلاس  شامل متدهایی است که می توان به وسیله سایر برنامه ها از آنها استفاده کرد. ساختار یک وب سرویس ( WEB SERVICE ) مانند قسمت کد در  یک فرم Asp  است که شامل اینترفیس آن  نمی شود.

برای ایجاد وب سرویس مراحل زیر را انجام دهید :

 1. یک پروژه از نوع Empty Web Application ایجاد کنید.
 2. برروی Solution راست کلیک کرده و  Add -> New Item را انتخاب کنید.
 3. قالب Web Service را انتخاب کرده وبرروی Add کلیک کنید .
 4. در قمست ادیتور کد های فایل WebService1.cs که به شکل زیر است نمایش داده می شود:
  using System;
  using System.Collections.Generic;
  using System.Linq;
  using System.Web;
  using System.Web.Services;
  
  namespace WebApplication2
  {
    /// <summary>
    /// Summary description for WebService1
    /// </summary>
    [WebService(Namespace = "http://tempuri.org/")]
    [WebServiceBinding(ConformsTo = WsiProfiles.BasicProfile1_1)]
    [System.ComponentModel.ToolboxItem(false)]
    // To allow this Web Service to be called from script, using ASP.NET AJAX, uncomment the following line. 
    // [System.Web.Script.Services.ScriptService]
    public class WebService1 : System.Web.Services.WebService
    {
  
      [WebMethod]
      public string HelloWorld()
      {
        return "Hello World";
      }
    }
  }
 5. در داخل کلاس متد زیر را وارد کنید (مقدار [webMethod]  یک attribute برای متد است):
   [WebMethod]
      public double Pow(int x,int y)
      {
              
        return Math.Pow(x,y);
  
      }
 6. متد بالا ۲ عدد دریافت کرده و یکی را به توان دیگری می رساند.
 7. برنامه را اجرا کرده و مشابه صفحه زیر باید نمایش داده شود.
  آموزش web service در c#
 8. در اینجا متدی که قبلا ایجاد کردیم نمایش داده می شود برروی متد کلیک کرده و فیلد های ورودی را پر کرده و برروی invoke کلیک کنید :آموزش وب سرویس در ASP.NET
 9. خروجی به شکل زیر خواهد بود:
  آموزش وب سرویس

  آموزش web service در c#

  در تصویر با لا نتیجه به توان رسید ۲ عدد ورودی نمایش داده شده است.

 

 

دریافت مشاوره حرفه ای و رایگان از متخصصین آکادمی برنامه نویسان مشهد

شما این فرصت را دارید، با تکمیل فرم زیر، قبل از انتخاب دوره آموزشی مناسب خوداز مشاوره حرفه ای و رایگان متخصصین آکادمی برنامه نویسان مشهد استفاده کنید
 • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *